Activiteiten

SlooOW NATUURMARATHON en SlooOW KIDSRUN 2021

zaterdag 4 september 2021

Inschrijven voor de SlooOW Natuurmarathon 2021 >

Inschrijven voor de SlooOW Kidsrun 2021 >

 Geregistreerde tijden deelnemers editie 2021>

Bekijk de foto rapportage over 2021! >

Deze marathon loopt door de ongerepte natuur van de Oostvaardersplassen tussen Lelystad en Almere en wordt dit jaar voor de 11e keer gehouden. De organisatie is nu in handen van Roparunteamlelystad, welke voorgaande jaren ook al hand- en spandiensten verrichtte. De opbrengst komt volledig ten goede aan Stichting Roparun.

Geheel in tegenstelling tot de tendens van groeiende deelnemersaantallen bij veel marathons, wil de SlooOW Natuurmarathon kleinschalig en eenvoudig blijven met een maximum van 75 teams. De SlooOW Natuurmarathon laat zich dus zeker niet kenmerken door entertainment, verzorgingsposten en ander vermaak op het parcours. Maar dat is ook niet nodig, want iedere deelnemer mag 42 kilometer lang een persoonlijke verzorger meenemen op de fiets.

Lopers die de afstand wel heel lang vinden hebben de mogelijkheid om deze marathon als duo te volbrengen; loper en fietser ‘ verdelen’ dan de afstand en lopen bij toerbeurt een zelf te bepalen aantal kilometers. Al met al levert dit een gemêleerd gezelschap op bij de start om 10 uur ’s ochtend bij watersportvereniging Het Bovenwater aan de Uilenweg (naast camping ’t Oppertje).

De kosten zijn €27.50 per team ( sololoper + begeleider of duo ) en is inclusief lunch! Inschrijving vindt uitsluitend plaats via het bijgevoegde formulier en is mogelijk tot de dag van de loop.

Voor meer informatie kijk ook op: https://slooownatuurmarathon.nl/

Dit jaar wordt voor het eerst ook een kidsrun gehouden, de SlooOW Kidsrun ! Voor deze mini-versie is – voorafgaand aan de SlooOW Natuurmarathon – een mooi parcours van 800 meter gemaakt. Kids in de leeftijd van 7-12 jaar (basisschoolleeftijd) zijn van harte welkom. Ook hiervoor kun je je hier  maar inschrijven ter plekke kan ook. Dat kan op de locatie vanaf 9.00u tot aan de start om 9.45. Het inschrijfgeld bedraagt € 5 euro per deelnemer. En ook deze opbrengst gaat uiteraard naar het goede doel. En…natuurlijk krijgen alle deelnemers na afloop een mooie medaille.

We hopen op een grote opkomst…uiteraard voor ons goede doel: die kankerpatiënten waarvoor geen dagen meer aan het leven kunnen worden toegevoegd, maar waarvoor wij juist in die fase wat willen betekenen.

Flevorun 2022 vindt plaats op 9 en 10 april !

Wat is de Flevorun:

 • Een estafetteloop gedurende 24 tot 26 uur waarbij een afstand van ongeveer 260 tot 280 kilometer wordt afgelegd
 • De route gaat langs gemeenten in Flevoland en net daarbuiten
 • De Flevorun is gepland voor 9 april 2022 vanaf 12.00 uur tot 10 april rond 14.00 uur 2022
 • Roparunteam Lelystad neemt het initiatief en nodigt andere teams uit Flevoland of omliggende regio uit: bij voorkeur uit elke gemeente, in totaal niet meer dan 10 teams
 • Gelopen wordt volgens het Roparun-concept: 8 lopers, 4 fietsers (verdeeld in twee groepen) en verder eigen ondersteuning
 • Organisatie zorgt voor route(diensten), EHBO, 4 rust- en wisselpunten met basisvoorzieningen

Wat vragen we van de deelnemende teams:

 • startgeld van € 300 voor organisatiekosten
 • eigen sponsoringactiviteiten; dit geld komt geheel ten goede van de Roparun (seizoen 2021 – 2022)
 • uiteraard kan daarbij gebruik gemaakt worden van alle Roparun-middelen en verwijzingen
 • organiseer zo mogelijk het doorkomstpunt in de eigen gemeente (inrichting en publiciteit)
 • eventueel in samenwerking met lokale instellingen die de doelgroepen van Roparun ondersteunen en voor sponsoring in aanmerking kunnen komen

Wat is daarvoor nodig

In de eerste plaats natuurlijk enthousiaste teams die een sportieve prestatie neerzetten en tegelijk daarmee bijdragen aan de goede doelen van Roparun. Maar om dat te kunnen doen is meer nodig: voorbereiding, verzorging, catering, ondersteuning onderweg, communicatie en zo meer. Dat vraagt heel veel handen en ook geld voor de uitvoering en voor de goede doelen.

Wij zijn daarom op zoek naar partners die mee  willen doen en een bijdrage willen geven aan de Flevorun: in geld of in het beschikbaar stellen van middelen of diensten.

Ben jij de partner die wil bijdragen aan deze gezonde en brede sportieve uitdaging en zijn naam wil verbinden aan de goede doelen van Flevorun en Roparun? Je kunt dan contact opnemen met flevorun@roparunteamlelystad.nl  en samen maken we afspraken hoe we die relatie kunnen vormgeven, passend bij jou als partner.